ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
SEKCJA

Kontakt

SEKCJA
SEKCJA

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce


adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa mapa
adres korespondencyjny: 00-198 Warszawa 80, skr. poczt 1
NIP: 522-000-21-10 
KRS: 109043
tel.: (+48 22) 536 10 00 
fax: (+48 22) 536 10 35
e-mail: sekretariat@zmpd.pl

 
 
SEKCJA

 
 

Prezes ZMPD

Jan Buczek

Tel.  22 536-10-20
Fax  22 536-10-25 
 
SEKCJA

 

Dyrektor Generalny

Wiesław Starostka
 • Zarządzanie biurem ZMPD i kierowanie jego bieżącą działalnością.
 • W sprawie skarg i zażaleń dyrektor generalny przyjmuje w poniedziałki, w godz. 10 - 13, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu w Sekretariacie ZMPD. 

Tel.  22 536-10-20
Fax  22 536-10-25
 
SEKCJA

 

Radca Prezesa ZMPD

Tadeusz Wilk
 • Koordynowanie współpracy merytorycznej Zrzeszenia z organizacjami zrzeszającymi polskich przewoźników drogowych oraz związkami zawodowymi i pracodawców.
 • Udział w pracach zespołów i grup konsultacyjnych funkcjonujących w ramach dialogu społecznego oraz współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz z uczelniami w zakresie odpowiadającym działalności Zrzeszenia.
 • Wypracowywanie propozycji zmierzających w kierunku rozwiązania aktualnych problemów branży transportu drogowego.
 • Koordynowanie prac Komisji ds. Transportu i Spedycji w ZMPD we współpracy z Departamentem Transportu. 

Tel.  22 536-10-53
Fax  22 536-10-25

 
SEKCJA

  
  

Rzecznik Prasowy

Anna Brzezińska-Rybicka
 
Tel.  +48 609 019 529
Tel.  22 536 10 04
rzecznikprasowy@zmpd.pl 
 
 
 

 
 
 
SEKCJA

 

Departament Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji

Dyrektor - Rzecznik prasowy Anna Brzezińska - Rybicka
 • Kreowanie zasad polityki informacyjnej ZMPD.
 • Koordynowanie działalności informacyjnej ZMPD oraz współpraca z mediami. 
 • Współpraca i obsługa organów statutowych i komisji problemowych Zrzeszenia.
 • Organizacja i udział w działaniach integracyjnych. 

Tel. sekretariat 22 536 10 20
Fax 22 536-10-25
sekretariat@zmpd.pl

 
 

 
SEKCJA

 

Departament Transportu

Dyrektor Piotr Mikiel
Zastępca dyrektora Joanna Popiołek
 

Zespół ds. TIR

 • Prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu TIR, od udziału w międzynarodowych konferencjach dotyczących bieżącego i perspektywicznego wykorzystania systemu do rozwiązywania spraw spornych 
 • Na mocy upoważnienia przez krajowe władze celne do wydawania karnetów TIR i poręczenia za nie - czuwa nad prawidłową realizacją i funkcjonowaniem Konwencji TIR w Polsce. 
 • Współpraca z IRU w zakresie spraw związanych z zarządzaniem karnetami TIR

Przystąpienie do systemu TIR
Tel. 22 536-10-38

Zamówienie karnetów TIR
Tel. 22 536-10-41; Fax 22 536-10-15

Zwroty karnetów TIR
Tel. 22 536-10-37 / 72

Sprawy sporne
Tel. 22 536-10-42

Aplikacja IRU TIR-EPD
Tel. 22 536-10-29 / 32

Sprawy ogólne - procedura TIR
Tel. 22 536-10-71 / 35
Fax 22 536-10-45
tir@zmpd.pl 
 

Zespół ds. transportu

 • Rozwiązywanie aktualnych problemów przewoźników - członków ZMPD w Polsce i za granicą.
 • Współpraca z polską administracją państwową oraz komisjami Parlamentu RP i Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym warunków wykonywania przewozów oraz legislacji. 
 • Udział w międzyrządowych rozmowach resortowych.
 • Działalność informacyjna, skierowana do członków ZMPD. 

Tel. 22 536-10-54 / 55 / 56 / 58 / 59 
Fax 22 536-10-59
transport@zmpd.pl
legislacja@zmpd.pl 
 
 
 

 
SEKCJA

 


Departament Finansowo - Księgowy

Dyrektor Małgorzata Kurowska
 • Planowaniem finansów, prowadzenie rozliczeń podatkowych i finansowych oraz nadzór nad realizacją budżetu.

Tel. 22 536 10 50
Fax. 22 536 10 49
ksiegowosc@zmpd.pl 
 
 


  
SEKCJA

 

Centralny Ośrodek Szkoleń

 • Organizacja seminariów i szkoleń dla przewoźników oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych.
 • Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą.
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.

Tel.  22 536 10 69
Fax  22 536 10 70
szkolenia@zmpd.pl 


 
  
SEKCJA

  

Sekcja Serwisowa

Dyrektor Andrzej Lenkiewicz
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby członków ZMPD oraz innych przewoźników międzynarodowych.
 • Pośrednictwo w wydawaniu wiz i zaświadczeń wizowych, prowadzenie punktu sprzedaży w biurze ZMPD, pośrednictwo w odzyskiwaniu podatku VAT zapłaconego w krajach UE.


Zespół zwrotu podatku VAT:
Tel. 225361031
zwrotvat@zmpd.pl


Zespół ds. obsługi wizowej:
Tel. 225361052
wizy@zmpd.pl


Agencja Ubezpieczeniowa ZMPD:
tel: 22 536 10 52
ubezpieczenia@zmpd.pl


Opłaty drogowe:
tel: 22 536 18 50
oplaty.drogowe@zmpd.pl


Ubezpieczenia LUTZ:
tel: 22 536 10 84
lutz@zmpd.pl


 


  
SEKCJA

  


Zespół Administracyjny

Kierownik Katarzyna Milczarek
 • Obsługa administracyjna biura ZMPD. 
 • Organizacja spotkań i zebrań członkowskich. 
 • Realizacja działań związanych z zarządzaniem majątkiem Zrzeszenia oraz jego kadrami.

Tel. 22 536 10 30
Fax 22 536 10 35
administracja@zmpd.pl  
 
 
 
 
 
SEKCJA

  

Stanowisko ds. Informatyki

 • Obsługa informatyczna biura ZMPD.

Tel. 22 536 10 78
Fax 22 536 10 35
informatyka@zmpd.pl 
 
SEKCJA
  
  

Przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli

Margareta Przybyła
 • Głównym zadaniem przedstawicielstwa zlokalizowanego w samym centrum unijnego ustawodawstwa jest monitoring prac instytucji unijnych, które mają wpływ na regulacje dotyczące transportu. Realizowane jest poprzez współpracę z instytucjami Unii Europejskiej z polskimi europosłami, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli oraz przedstawicielami Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU w Brukseli.
SEKCJA
  
  

Przedstawicielstwo ZMPD w Federacji Rosyjskiej

Krzysztof Matuszewski
 • Głównym zadaniem przedstawicielstwa jest świadczenie na rzecz firm - członków ZMPD pomocy i interwencji w zakresie dotyczącym przewozów wykonywanych przez przewoźników polskich do/z Rosji. 
 • Członkowie ZMPD zainteresowani uzyskaniem pomocy w Przedstawicielstwie ZMPD w Moskwie proszeni są o kontakt z biurem ZMPD: Krzysztof Matuszewski - Departament Transportu: 

Tel. 22 536 10 79
Fax 22 536 10 59
e-mail: moskwa@zmpd.pl 
SEKCJA
  
  

Przedstawicielstwo ZMPD na Białorusi

Krzysztof Matuszewski
 • Głównym zadaniem przedstawicielstwa jest świadczenie na rzecz firm - członków ZMPD pomocy i interwencji w zakresie dotyczącym przewozów wykonywanych do i z Białorusi. 
 • Członkowie ZMPD zainteresowani uzyskaniem pomocy Przedstawicielstwa ZMPD w Brześciu proszeni są o kontakt z biurem ZMPD: Krzysztof Matuszewski - Departament Transportu. 

tel. 22 536 10 79
fax 22 536 10 59
e-mail: brzesc@zmpd.pl
 
 
 
SEKCJA


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD