ZMPD w POLSCE
LOGOWANIE | REJESTRACJA | EN

SEKCJA
SEKCJA

Kontakt

SEKCJA
SEKCJA

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce


adres: Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa mapa
adres korespondencyjny: 00-198 Warszawa 80, skr. poczt 1
NIP: 522-000-21-10 
KRS: 109043
tel.: (+48 22) 536 10 00 
fax: (+48 22) 536 10 35
e-mail: sekretariat@zmpd.pl

 
 
SEKCJA

 
 

Prezes ZMPD

Jan Buczek

Tel.  22 536-10-20
Fax  22 536-10-25 
 
SEKCJA

 

Dyrektor Generalny

Wiesław Starostka
 • Zarządzanie biurem ZMPD i kierowanie jego bieżącą działalnością.
 • W sprawie skarg i zażaleń dyrektor generalny przyjmuje w poniedziałki, w godz. 10 - 13, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu w Sekretariacie ZMPD. 

Tel.  22 536-10-20
Fax  22 536-10-25
 
SEKCJA

  
  

Rzecznik Prasowy

Anna Brzezińska
 
Tel.  +48 609 019 529
Tel.  22 536 10 04
rzecznikprasowy@zmpd.pl 
 
 
 

 
 
 
SEKCJA

 

Samodzielne stanowisko ds. dialogu społecznego i branżowego

Tadeusz Wilk
 • Koordynowanie współpracy merytorycznej Zrzeszenia z organizacjami zrzeszającymi polskich przewoźników drogowych oraz związkami zawodowymi i pracodawców.
 • Udział w pracach zespołów i grup konsultacyjnych funkcjonujących w ramach dialogu społecznego oraz współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz z uczelniami w zakresie odpowiadającym działalności Zrzeszenia.
 • Wypracowywanie propozycji zmierzających w kierunku rozwiązania aktualnych problemów branży transportu drogowego.
 • Koordynowanie prac Komisji ds. Transportu i Spedycji w ZMPD we współpracy z Departamentem Transportu. 

Tel.  22 536-10-53
Fax  22 536-10-25

 
SEKCJA

 

Departament Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji

Dyrektor - Rzecznik prasowy Anna Brzezińska
 • Kreowanie zasad polityki informacyjnej ZMPD.
 • Koordynowanie działalności informacyjnej ZMPD oraz współpraca z mediami. 
 • Współpraca i obsługa organów statutowych i komisji problemowych Zrzeszenia.
 • Organizacja i udział w działaniach integracyjnych. 

Tel. sekretariat 22 536 10 20
Fax 22 536-10-25
sekretariat@zmpd.pl

 
 

 
SEKCJA

 

Departament Transportu

Dyrektor Piotr Mikiel
Zastępca dyrektora Joanna Popiołek
 

Zespół ds. transportu

 • Rozwiązywanie aktualnych problemów przewoźników - członków ZMPD w Polsce i za granicą.
 • Współpraca z polską administracją państwową oraz komisjami Parlamentu RP i Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym warunków wykonywania przewozów oraz legislacji. 
 • Udział w międzyrządowych rozmowach resortowych.
 • Działalność informacyjna, skierowana do członków ZMPD.  

Ograniczenia ruchu
Tel. 22 536-10-17

Licencje, kierowcy, czas pracy
Tel. 22 536 10 56

Przewozy na wschód
Tel. 22 536 10 60

Przewozy na zachód i inne
Tel. 22 536 10 55

transport@zmpd.pl
legislacja@zmpd.pl 
 

Zespół ds. TIR

 • Na mocy upoważnienia przyznanego przez krajowe władze celne - sprzedaż karnetów TIR i gwarantowanie w ramach globalnego systemu TIR.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją i funkcjonowaniem Konwencji TIR w Polsce. 
 • Realizacja bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu TIR w Polsce oraz na świecie, rozwiązywanie spraw spornych. 
 • Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących tranzytu TIR, współpraca z IRU oraz innymi stowarzyszeniami poręczającymi na świecie.
 • Pośrednictwo w procedurze przystąpienia przewoźników polskich do systemu TIR.
 • Realizacja zadań z zakresu członkostwa w ZMPD.

Przystąpienie do systemu TIR
Tel. 22 536 10 38

Zamówienie karnetów TIR
Tel. 22 536 10 41; Fax 22 536 10 15

Zwroty karnetów TIR
Tel. 22 536 10 37

Procedura TIR / sprawy ogólne / sprawy sporne / aplikacja IRU TIR-EPD
Tel. 22 536 10 32

tir@zmpd.pl 
 

Zespół ds. tranzytu unijnego / wspólnego

 • Realizacja procedury tranzytu wspólnego/unijnego T1/T2 w Polsce, jak również  we wszystkich państwach Konwencji WPT. 
 • Na kierunku do/z Wielkiej Brytanii kompleksowa obsługa tranzytu celnego oraz zgłoszeń dodatkowych, takich jak: GVMS, EXS, PBN, Envelope, Portbase, Belgian RX/SeaPort (Zeebrugge).

Tel. 22 536 10 40 / 36 / 29 / 44
transit@zmpd.pl

Operacyjny adres e-mail, czynny 24h/7
transit24@zmpd.pl

 
 
 
 
SEKCJA

 


Departament Finansowo-Księgowy

Dyrektor Małgorzata Kurowska
 • Planowanie finansów, prowadzenie rozliczeń podatkowych i finansowych oraz nadzór nad realizacją budżetu.

Tel. 22 536 10 50
Fax. 22 536 10 49
ksiegowosc@zmpd.pl 
 
 


  
SEKCJA

 

Centralny Ośrodek Szkoleń

 • Organizacja seminariów i szkoleń dla przewoźników oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych.
 • Współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą.
 • Udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.

Tel.  22 536 10 69
Fax  22 536 10 70
szkolenia@zmpd.pl 


 
  
SEKCJA

  

Sekcja Serwisowa

Dyrektor Radosław Jerka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na potrzeby członków ZMPD oraz innych przewoźników międzynarodowych.
 • Prowadzenie pośrednictwa w opłatach drogowych na terenie Europy
 • Pośrednictwo w wydawaniu wiz i zaświadczeń wizowych
 • Pośrednictwo w odzyskiwaniu podatku VAT i akcyzowego zapłaconego w krajach UE
 • Prowadzenie punktu sprzedaży w biurze ZMPD oraz sklepu internetowego.

 

Zespół ds. opłat drogowych

Tel. 22 536 18 50
oplatydrogowe@zmpd.pl


Zespół ds. zwrotu podatku VAT

Tel. 22 536 10 31
zwrotvat@zmpd.pl


Zespół ds. obsługi wizowej

Tel. 22 536 10 52
wizy@zmpd.pl


Agencja Ubezpieczeniowa ZMPD

tel: 22 536 10 52
ubezpieczenia@zmpd.pl

 

Ubezpieczenia LUTZ

tel: 22 536 10 84
lutz@zmpd.pl


 


  
SEKCJA

  


Zespół Administracyjny

p.o. kierownika Agata Matyjasik
 • Obsługa administracyjna biura ZMPD. 
 • Organizacja spotkań i zebrań członkowskich. 
 • Realizacja działań związanych z zarządzaniem majątkiem Zrzeszenia oraz jego kadrami.

Tel. 22 536 10 30
Fax 22 536 10 35
administracja@zmpd.pl  
 
 
 
 
 
SEKCJA

  

Zespół ds. informatyki

 • Obsługa informatyczna biura ZMPD.

Tel. 22 536 10 78
Fax 22 536 10 35
informatyka@zmpd.pl 
 
SEKCJA
SEKCJA
SEKCJA
SEKCJA


Partner strategiczny ZMPD

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w PolsceZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku.

Na skróty

-

Regulamin


-

Reklama


-

Usługi ZMPD


-

Sklep ZMPD